................................................................................................................................................................................. Ιουλίου 2015 - Αχτίδα Φωτός

Ιουλίου 2015

Flexslider

"
"

Translator

  Τι δεν πρέπει να ζητάμε στην προσευχή

  Αυτά δεν πρέπει να τα ζητάμε στην προσευχή
  Ο κοινός Κύριος μας παρέδωσε υπόδειγμα προσευχής λέγοντας: « Όταν προσεύχεσθε μη φλυαρήτε όπως οι ειδωλολάτρες˙ διότι νομίζουν ότι θα εισακουσθούν με την πολυλογία τους» ( Ματθ. 6,7 ) , ονομάζοντας βαττολογία την φλυαρία, που λέγεται με πολλά λόγια, αλλ’ είναι στερημένη από κάθε ωφέλεια.
  Όταν λοιπόν ο Κύριος απαγορεύη την φλυαρία, με αυτό που λέγει υπαινίσσεται ότι δεν πρέπει οι προσευχόμενοι να ζητούν αυτά που φεύγουν και χάνονται , ούτε την ομορφιά του σώματος, που μαραίνεται από το χρόνο και καταστρέφεται από την αρρώστεια και σκεπάζεται από τον θάνατο˙ διότι τέτοιο είναι το σωματικό κάλλος ˙
  είναι άνθος που ζει λίγο χρόνο, που φαίνεται για λίγο κατά την άνοιξι της νεότητος και που ύστερα από λίγο καταστρέφεται από την παλαιότητα του χρόνου.

  Αν όμως κάποιος θέλη να εξετάση και την υπόστασί του, τότε θα μπορέση να το περιφρονήση περισσότερο. Διότι τίποτε άλλο δεν είναι, παρά φλέγμα και αίμα και ρεύμα και χυλός μασημένης τροφής. Διότι από αυτόν και τα μάτια και οι παρειές και οι μύτες και τα φρύδια και τα χείλη και όλο το σώμα ποτίζεται˙ και αν σταματήση κάποτε το πότισμά τους, οπωσδήποτε με αυτά θα λείψη και η ομορφιά του σώματος.
  Ούτε να επιζητούν τον πλούτο των χρημάτων , που σαν τα νερά των ποταμών ρέει σε κάποια κατεύθυνσι και μετά προς άλλη και μεταβαίνει άλλοτε σ’ αυτόν και άλλοτε σ’ εκείνον, και φεύγει από αυτούς που τον έχουν και δεν ανέχεται να παραμένη σ’ αυτούς που τον αγαπούν και έχει αμέτρητους εχθρούς και σκόρους και ληστές και συκοφάντες και ναυάγια και πολεμικές επιθέσεις και επαναστάσεις λαών και κακουργίες υπηρετών και αφαιρέσεις εγγράφων και προσθήκες και μειώσεις και τα άλλα δεινά, όσα γεννιούνται σε όσους αγαπούν τα χρήματα από την φιλοπλουτία τους.
  Ούτε να επιζητούν την δύναμι των αξιωμάτων˙ διότι και σ’ αυτήν γεννιούνται πολλές θλίψεις, φροντίδες που καταστρέφουν, συνεχείς αγρυπνίες, επιβουλές από τους φθονερούς , δολιότητες από αυτούς που μισούν, πολυλογία ρητόρων, που με τα πολύ πειστικά λόγια υποκλέπτει την αλήθεια και προξενεί μεγάλο κίνδυνο στους δικαστές.
  Διότι υπάρχουν, πράγματι υπάρχουν μερικοί που είναι φλύαροι και λέγουν ανόητα, που ζητούν αυτά και τα παρόμοια από τον Θεό των όλων, δεν κάνουν όμως κανένα λόγο για τα αληθινά αγαθά. Και οι άρρωστοι βέβαια δεν διδάσκουν στο γιατρό τη χρήσι των φαρμάκων, αλλά μόνο ανέχονται όσα τους προσφέρει, έστω κι αν η μέθοδος της θεραπείας είναι επίπονη.
  Ούτε όσοι ταξιδεύουν συμβουλεύουν τον κυβερνήτη πώς να κρατά το πηδάλιο και να κατευθύνη το σκάφος, αλλά κάθονται πάνω στα καταστρώματα και ανέχονται την δική του τέχνη, όχι μόνον όταν οδηγούνται από ευνοϊκούς ανέμους, αλλά και όταν βρίσκωνται στον έσχατο κίνδυνο.
  Και μόνο στο Θεό, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά να μας δίνη ό,τι ακριβώς μας συμφέρει, δεν ανέχονται οι ανόητοι να παραχωρούν την ψυχή τους, αλλά ζητούν ως ωφέλιμα τα ολέθρια, κάνοντας όπως ο άρρωστος , που παρακαλεί το γιατρό να του δώση όχι εκείνα που τον απαλλάσσουν από την αρρώστεια, αλλ’ όσα τρέφουν την ύλη, την μητέρα της αρρώστειας.
  Και βέβαια ο γιατρός δε θα ανεχθή την παράκλησι του αρρώστου, αλλά και αν ακόμη τον δη να χύνη δάκρυα και να θρηνή, θα ακολουθήση την επιταγή της επιστήμης του περισσότερο και δεν θα λυγίση από τα δάκρυά του˙ και την απείθεια αυτή δεν την ονομάζουμε απανθρωπιά, αλλά φιλανθρωπία.
  Διότι όταν υπακούη στον ασθενή και του χορηγή όσα τον ευχαριστούν, του συμπεριφέρεται όπως οι εχθροί του˙ όταν όμως του αντιστέκεται και πολεμά την επιθυμία του, συμπεριφέρεται με ευσπλαχνία και φιλανθρωπία.
  Έτσι και ο γιατρός των ψυχών μας, δεν δέχεται να δώση σ’ εκείνους που του ζητούν εκείνα που θα τους βλάψουν. Ούτε πάλι οι φιλόστοργοι πατέρες δέχονται να δώσουν μαχαίρια ή κάρβουνα αναμμένα στα πολύ μικρά παιδιά τους που τα επιζητούν, διότι γνωρίζουν καλά ότι μία τέτοια ενέργεια θα τα βλάψη.
  Μερικοί μάλιστα από αυτούς που δεν ξέρουν τι ζητούν στην προσευχή , έπεσαν στη χειρότερη ανοησία και δε ζητούν από τον Θεό στην προσευχή τους μόνο ομορφιά σώματος και πλούτο και εξουσία και όλα τα παρόμοια, αλλά και καταριώνται τους εχθρούς τους και παρακαλούν να πέση πάνω τους κάποια τιμωρία και Εκείνον που με την προσευχή τους ζητούν για τον εαυτό τους να γίνη ήρεμος και φιλάνθρωπος, θέλουν Αυτόν με την προσευχή τους να Τον κάνουν για τους εχθρούς τους σκληρό και απάνθρωπο.
  (Περί του κατά Θεόν … . ΕΠΕ 26, 124-128. PG 51, 26-27)
  Από το βιβλίο: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Χρυσοστομικός Άμβων Ε΄ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Τα νεύρα της ψυχής»
  Via 
  Via

  Η Google ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη μηχανών με την ανθρώπινη νοημοσύνη


  Οι υπολογιστές θα έχουν αναπτύξει "κοινή λογική" μέσα σε μια δεκαετία και θα μπορούσαμε να τους υπολογίζουμε ανάμεσα στους φίλους μας (αυτό μάλλον ευσεβής πόθος είναι), έχει προβλέψει ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο επιστήμονες Τεχνητής Νοημοσύνης.

  Ο καθηγητής Τζεφ Χίντον (Geoff Hinton), ο οποίος είχε προσληφθεί από την Google πριν από δύο χρόνια για να βοηθήσει στην ανάπτυξη ευφυών λειτουργικών συστημάτων, δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται στα πρόθυρα της ανάπτυξης αλγορίθμων με την ικανότητα λογικής, φυσικής συνομιλίας, ακόμη και φλερτ.

  Ο ερευνητής δήλωσε στη Guardian ότι η Google εργάζεται πάνω σε ένα νέο είδος αλγορίθμου που έχει σχεδιαστεί για να κωδικοποιεί τις «σκέψεις» σε αλληλουχίες αριθμών που ονομάζονται «διανυσματικές σκέψεις».

  Η νέα προσέγγιση, λέει ο καθηγητής Τζεφ Χίντον, θα λύσει δύο κεντρικά προβλήματα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης: την κατανόηση και χρήση της φυσικής, καθημερινής ομιλίας, και την ικανότητα για λογική σκέψη.

  Στα μαθηματικά, τα διανύσματα είναι χονδρικά αναπαραστάσεις φυσικών μεγεθών που μπορούν να αναλυθούν σε συνιστώσες. Για παράδειγμα, η ταχύτητα ενός αντικειμένου που κινείται διαγώνια μπορεί να θεωρηθεί η συνιστώσα δύο επιμέρους ταχυτήτων με κατεύθυνση προς τα εμπρός και προς τα πλάγια.

  Αφορμή για την ερευνητική προσπάθεια ήταν τα προβλήματα στην υπηρεσία μετάφρασης Google Translate, η οποία βασίζεται σήμερα σε λεξικά και μεταφρασμένα κείμενα αναφοράς. Δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι αυτοί δεν κατανοούν το νόημα του κειμένου, είναι επιρρεπείς σε χοντροκομμένα λάθη.

  Τα διανύσματα σκέψης, λέει ο Χίντον, θα φέρουν τις μηχανές πιο κοντά στο πραγματικό νόημα. Κάθε λέξη σε μια πρόταση θα αντιστοιχίζεται σε ένα διάνυσμα που ορίζει τη θέση της σε έναν διανυσματικό χώρο νοήματος. Με άλλα λόγια, το νόημα ή σκέψη είναι η διανυσματική συνισταμένη των λέξεων.

  Στην περίπτωση της αυτόματης μετάφρασης, οι διανυσματικές σκέψεις γεφυρώνουν τις δύο γλώσσες. Όπως λέει ο Χίντον, «αν πάρεις το διάνυσμα του Παρισιού, αφαιρέσεις το διάνυσμα της Γαλλίας και προσθέσεις το διάνυσμα της Ιταλίας, αυτό που παίρνεις είναι η Ρώμη. Είναι εντυπωσιακό».

  Το δύσκολο βέβαια είναι να αποδώσει κανείς διανύσματα σε κάθε λέξη. Στην αρχή αυτό γίνεται στην τύχη, ωστόσο ο αλγόριθμος θα εκπαιδεύεται σταδιακά μέσω έτοιμων μεταφράσεων και θα ενημερώνεται για τα λάθη του σε κείμενα που συναντά για πρώτη φορά.

  Η εκπαίδευση των αλγορίθμων με μεγάλα σύνολα δεδομένα είναι εξάλλου η βασική έννοια της λεγόμενης «Βαθιάς Μάθησης» (Deep Learning), της οποίας ήταν πρωτεργάτης ο Χίντον τη δεκαετία του 1980.

  Η Βαθιά Μάθηση έχει ήδη αρχίσει να βρίσκει εμπορικές εφαρμογές. Ένα από τα εντυπωσιακότερα παραδείγματα είναι ο Watson, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της IBM που ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στο τηλεπαιχνίδι Jeopardy! και εκπαιδεύεται τώρα σε νέες ειδικότητες όπως η Ιατρική.

  Ο καθηγητής παραδέχεται πως η ιδέα της ψηφιοποίησης των σκέψεων δεν θα βρει σύμφωνους τους πάντες. Όμως το όραμά του δεν φαίνεται υπεραισιόδοξο στον δρα Χέρμαν Χάουζερ, επιχειρηματία και επιστήμονα υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ: «Ο Χίντον είναι ο νούμερο 1 γκουρού παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα» είπε στην εφημερίδα.

  Ο Hinton διασκέδασε με τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους της γρίπης των πτηνών που θέτουν κάποιοι, όπως ο Αμερικανός επιχειρηματίας Elon Musk, ο οποίος περιέγραψε τις τεχνολογίες υπό ανάπτυξη ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη της ανθρωπότητας.
  "Ο κίνδυνος για να συμβεί κάτι τόσο σοβαρά επικίνδυνο είναι ένα χρονοδιάγραμμα πέντε ετών. Δέκα χρόνια το πολύ", προειδοποίησε ο Musk, το περασμένο έτος.

  «Είμαι πιο φοβισμένος για πράγματα που έχουν ήδη συμβεί," είπε ο Hinton προς απάντηση.
  «Η NSA έχει ήδη υποκλέψει τα πάντα που ο καθένας κάνει. Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα αποκάλυψη από τον Snowden, έχετε συνειδητοποιήσει την έκταση του προβλήματος "

  «Φοβάμαι ότι αν κάνετε την τεχνολογία να λειτουργεί καλύτερα, θα βοηθήσετε την κατάχρηση από την NSA περισσότερο", πρόσθεσε. "Θα ανησυχούσα περισσότερο για αυτό παρά για αυτόνομα ρομπότ δολοφόνους.

  Κι εμείς να μας επιτρέψει να ανησυχούμε και για τα δύο......

  Με πληρoφορίες από Guardian
  Via

  Αγαντάρισμα ενός κάβου ή σχοινιού  Πολλές φορές χρειάζεται να αγαντάρουμε ένα κάβο ή σκοινί πάνω στη μανούβρα, χωρίς να δέσουμε. Το σύνηθες σφάλμα μας είναι να αγαντάρουμε λάθος, με κίνδυνο να μας ξεπεράσει ο κάβος ή ακόμα και να μην μπορέσουμε να τον κρατήσουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε την άκρη του σαν φρένο όπως φαίνεται στο σχήμα μας, αποφεύγουμε το χειρότερο και κάνουμε πιο «ναυτικά» τη δουλειά μας.
  Via
  Διαβάστε και το πιο κάτω:

  Τι είναι ο καβοδέτης

  Η Ελλάδα παράγει 10 προϊόντα τα οποία είναι άγνωστα σε μας

  Η Ελλάδα δεν παράγει μόνο λάδι, σταφύλια και ελιές. Οι δέκα πρωτοποριακές ελληνικές παραγωγές που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις ξένες... 

  Tι παράγει η Eλλάδα και δεν ξέραμε  Η Ελλάδα δεν παράγει μόνο λάδι, σταφύλια και ελιές. Οι δέκα πρωτοποριακές ελληνικές παραγωγές που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις ξένες... 
  Αν απευθύναμε σε κάποιους ανθρώπους την ερώτηση, «γνωρίζετε τι παράγει η Ελλάδα», οι απαντήσεις σίγουρα θα περιστρέφονταν γύρω από τις γνωστές παραγωγές της χώρας όπως λάδι, ελιές, σταφύλια και γενικότερα, θα παίρναμε όλες τις κοινότυπες απαντήσεις. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η Ελλάδα πραγματικά πρωτοπορεί παράγοντας προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού καταρρίπτοντας το μύθο πως δεν υπάρχουν πρωτοποριακές παραγωγές.   10 Αυτοκίνητο Ελληνικής κατασκευής Κορρές...   Ο όρος ‘’αυτοκίνητο’’ δεν είναι απόλυτα ικανός για να περιγράψει το δημιούργημα του μηχανολόγου μηχανικού Δημήτρη Κορρέ. Εδώ μιλάμε για ένα υπεραυτοκίνητο γιατί το Korres Project 4 μόνο ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Το Ρ4 είναι όχημα το οποίο πραγματικά δε γνωρίζει όρια και εμπόδια, καθώς έχει την ικανότητα να κινείται σε επιφάνειες που άλλα αυτοκίνητα είναι αδιανόητο να κινηθούν. Και όχι μόνο αυτό αλλά το Ρ4 μπορεί να αναπτύξει τελική ταχύτητα άνω των 300 χλμ/ώρα. Για αυτές τις θηριώδεις συμπεριφορές υπεύθυνος είναι ο 8κύλινδρος κινητήρας των 6.300 κ.εκ. που με τους 505 ίππους που αποδίδει κάνει το Ρ4 να μοιάζει με όχημα βγαλμένο από κάποια πανάκριβη υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ. Βέβαια αυτό που κάνει το Ρ4 πραγματικά ξεχωριστό είναι η ανάρτηση του και το σύστημα μετάδοσης. Όπως δηλώνει και ο εμπνευστής του οχήματος αυτού στηρίζεται σε δύο αρχές, την υπομονή και τη συνεργασία. Για να το εξηγήσουμε καλύτερα σε ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο ο τροχός όταν συναντά ένα εμπόδιο τότε ανεβαίνει προς τα πάνω, στο Ρ4 όμως ο τροχός στη συνάντηση του με κάποιο εμπόδιο οπισθοχωρεί λίγο τόσο όσο χρειάζεται για να ξεπεράσει το όχημα το εμπόδιο. Αυτό εδώ είναι το στοιχείο της υπομονής όπως λέει και ο Δημήτρης Κορρές. Επίσης όταν ο κάθε τροχός συναντά ένα εμπόδιο, το χτύπημα μοιράζεται και στους υπόλοιπους τροχούς, άρα εδώ εμφανίζεται το στοιχείο της συνεργασίας. Για το σύστημα μετάδοσης θα ήταν περιττό να πούμε πως το Ρ4 έχει κίνηση στους 4 τροχούς ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων είναι χειροκίνητο 6-τάχυτο με τρεις τελικές σχέσεις (normal, sport, trial) Ήδη 4 οχήματα Ρ4 έχουν μπει στη διαδικασία παραγωγής εκ των οποίων τα δύο θα κατασκευαστούν στη χώρα μας και τα άλλα δύο στην Αμερική. Όσον αφορά την τιμή του, το Ρ4 κοστίζει περί τα 230.000 ευρώ και αν αναλογιστούμε τις δυνατότητες του η τιμή αυτή φαντάζει απόλυτα λογική, καθώς μιλάμε για ένα πραγματικό supercar. Ήδη έχουν βρεθεί οι 4 πρώτοι τυχεροί που θα κάνουν δικό τους ένα προϊόν ελληνικής σκέψης και πράξης που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα πολυδιαφημισμένα οχήματα του εξωτερικού. 


  9 Εξαγωγή σφουγγαριών... 
  Η σχέση των Ελλήνων με το σφουγγάρι και την σπογγαλιευτική δραστηριότητα χάνεται στο βάθος του χρόνου. Ακόμα και ο Όμηρος στην Ιλιάδα είχε τοποθετήσει στα χέρια του Ήφαιστου ένα σφουγγάρι με το οποίο καθάρισε το πρόσωπο, τα χέρια και το στήθος του προτού φορέσει τον χιτώνα του. Το σφουγγάρι είναι ένα εξαιρετικό φυσικό προϊόν κατά πολύ ανώτερο από τα συνθετικά και βιομηχανοποιημένα σφουγγάρια που κυκλοφορούν στο εμπόριο καθώς δε λεκιάζουν, δεν συγκρατούν οσμές και δεν προκαλούν δερματικούς ερεθισμούς. Είναι στην ουσία ο σκελετός ενός θαλάσσιου ζώου το οποίο μετά από πολύ προσεκτική επεξεργασία φτάνει στο αποτέλεσμα που γνωρίζουμε. Η Κάλυμνος ήταν και είναι ξακουστή στα πέρατα του κόσμου για τους θρυλικούς σφουγγαράδες της και την ποιότητα των προϊόντων της, ενώ από κοντά ακολουθούσαν και τα νησιά Σύμη, Χάλκη, Καστελόριζο, Λέρος, Αστυπάλαια, Τήλος και Κάσος. Θρυλικό όνομα στην κοινότητα των σφουγγαράδων υπήρξε ο Νικόλαος Βουβάλης, ο οποίος με καταστήματα σε Λονδίνο, Παρίσι, Μπαχάμες και υποκαταστήματα στην Αθήνα κατάφερε να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία κάνοντας παράλληλα και πολλά κοινωφελή έργα για την πατρίδα του. Η εξαγωγή σφουγγαριών αποτελεί ακόμα και σήμερα παρά τις δυσκολίες, μια δραστηριότητα που διαφημίζει τη χώρα μας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. 


  8 Μαστίχα Χίου...   Τι να πει κανείς για αυτό το υπέροχο προϊόν το οποίο μάλιστα συναντάται μόνο στο νησί της Χίου και ειδικότερα στα νότια χωριά της, τα λεγόμενα Μαστιχοχώρια. Οι εφαρμογές της ποικίλουν, καθώς χρησιμοποιείται σε τρόφιμα, φάρμακα, και στη βιομηχανία. Το φυτό από το οποίο προέρχεται η μαστίχα, ο σχίνος, είναι ένας αειθαλής πυκνόφυλλος θάμνος που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα τρία μέτρα. Η συλλογή της ακόμα και σήμερα γίνεται με παραδοσιακό τρόπο. Εργάτες καθαρίζουν το χώρο γύρω από το δέντρο και στη συνέχεια πραγματοποιούν τομές σε συγκεκριμένα σημεία. Κατόπιν η μαστίχα αρχίζει να ρέει και μετά από 15 μέρες σταθεροποιείται και αρχίζει η συλλογή και επεξεργασία της. Η συλλογή της μαστίχας πραγματοποιείται από το Δεκαπενταύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ήδη από την αρχαιότητα η μαστίχα είχε πολλές χρήσεις και στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούνταν ως φαρμακευτικό σκεύασμα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τη χρησιμοποιούσαν κατά την ταρίχευση των νεκρών. Ρωμαίοι και Τούρκοι κατασκεύαζαν οδοντογλυφίδες από ξύλο σκίνου για τον καθαρισμό και τη λεύκανση των δοντιών αλλά και για τον αρωματισμό της αναπνοής. Στις μέρες μας η μαστίχα έχει εφαρμογές κυρίως στα τρόφιμα με πιο γνωστή μορφή αυτή της τσίκλας, ή άρωμα ζαχαροπλαστικής. Πασίγνωστο επίσης είναι και το λικέρ μαστίχας με το ιδιαίτερο άρωμα του. Το μαστιχέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην κατασκευή επίπλων αλλά στην κατασκευή οργάνων, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό.... 


  7 Ελληνικά ορυκτά... 


  Η Ελλάδα χωρίς να είναι ευρέως γνωστό αποτελεί μία από τις πρωτοπόρες χώρες παγκοσμίως στην εξόρυξη ορυκτών και μεταλλευμάτων, άλλα πιο συνηθισμένα και άλλα εντελώς ασυνήθιστα που το μυαλό μας δεν πάει καθόλου. Αλουμίνιο, εδώ και μερικά χρόνια μετά την απόφαση της Γαλλίας να μειώσει την παραγωγή της, είναι πλέον πρώτη στην Ευρώπη στην παραγωγή του εν λόγω υλικού. Άλλη μια πανευρωπαϊκή πρωτιά για τη χώρα μας με την παραγωγή βωξίτη. Ο βωξίτης βρίσκει εφαρμογές στην κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών, αεροσκαφών, μεταλλικών κατασκευών κτλ. Στο νομό Δράμας βρίσκονται τα μοναδικά κοιτάσματα μαγγανίου στην Ευρώπη. Και πάλι στην Ελλάδα τα μοναδικά κοιτάσματα νικελίου στην Ευρώπη τα οποία εξάγονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Σμηκτίτες, 2η στον κόσμο η Ελλάδα μετά τις ΗΠΑ στην εξόρυξη σμηκτιτών, οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογές στη διάθεση αποβλήτων, τα φάρμακα, τα καλλυντικά κτλ. Μαγνήσιο, το 46% της ευρωπαϊκής παραγωγής Χρωμίτης, και πάλι μόνο στην Ελλάδα τα μόνα κοιτάσματα χρωμίτη πανευρωπαϊκά, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα. Ουράνιο, χρυσός και ραδόνιο στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη. Λιναρίτης, ένα από τα πιο σπάνια ορυκτά που οφείλει το όνομα του στην πόλη Λινάρες της Ισπανίας. Στην Ελλάδα απαντάται σε πολλά από τα μεταλλεία Λαυρίου όπως επίσης και στην περιοχή της Κίρκης στο Νομό Ξάνθης....   6 Quizdom... 

  Και αυτοί που δε γνώριζαν το Quizdom τώρα πια θα το έχουν μάθει και πώς να μη γίνει αυτό όταν η εν λόγω εφαρμογή έχει κάνει πάταγο σε κινητά iOS και Android. Πρόκειται για ένα παιχνίδι γνώσεων που σου δίνει τη δυνατότητα να αναμετρηθείς και με άλλους παίκτες. Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό και το μαρτυρούν τα 1,000,000 downloads! Καθόλου άσχημα για μια εφαρμογή εμπνευσμένη από Έλληνα.... 

  5 Τσιπούρα και λαβράκι... 


  Τώρα αν σας λέγαμε πως το νούμερο σε αξία εξαγώγιμο προϊόν είναι η τσιπούρα και το λαβράκι θα το πιστεύατε; Και όμως είναι πέρα για πέρα αλήθεια αφού η εταιρία Σελόντα είναι η πρώτη στο είδος της αποτελώντας ένα παγκόσμιο κολοσσό. Οι 35,000 τόνοι εξαγωγές το χρόνο καθώς επίσης και το 15% της παγκόσμιας παραγωγής αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.... 


  4 Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου Dare–J... 


  Το Dare-J είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου με το οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να ακροαστούν, αναλύσουν και να παρεμβάλλουν στρατιωτικές επικοινωνίες. Αποτελεί δημιούργημα της ΕΠΟΣ Α. Ε., η οποία είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία. Το σύστημα αυτό λόγω της τεχνολογικής αρτιότητας του συγκαταλέγεται μεταξύ των άριστα εμπορικά διαθέσιμων συστημάτων καλύπτοντας μάλιστα όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις του ΓΕΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως σε σύγκριση με τα όλα τα γνωστά συστήματα που κυκλοφορούν στους κόλπους της συμμαχίας, το Dare-J κατά πολύ ανώτερο τόσο τεχνολογικά χάρη στο σύγχρονο ψηφιακό του σχεδιασμό αλλά και ουσιαστικά όπως αποδείχθηκε στις δοκιμές και ασκήσεις....   3 Καπνός ποικιλίας Μπασμάς... 

  Το ότι στην Ελλάδα καλλιεργείται ο κορυφαίος καπνός του κόσμου σίγουρα δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά αποτελεί γεγονός. Πρόκειται για τον καπνό ποικιλίας Μπασμά ο οποίος καλλιεργείται στους νομούς Ξάνθης και Κομοτηνής. Ανήκει στην κατηγορία των αρωματικών και προστίθεται στα χαρμάνια των καπνοβιομηχανιών για να δώσει άρωμα και γεύση. Λέγεται πως χάρη στην εργατικότητα των Πομάκων, που τον καλλιεργούν αποκλειστικά η άγονη περιοχή έγινε γόνιμη....   2 Ελληνικά ηλεκτρονικά κυκλώματα-εξαρτήματα...   Όταν έχεις τιμηθεί με το Χρυσό Βραβείο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας (CERN), τότε σημαίνει πώς η δουλειά σου ξεφεύγει από τα στενά ελληνικά πλαίσια και περνάει σε επίπεδο παγκόσμιας αναγνώρισης. Αυτό το έχει καταφέρει η εταιρία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ που ξεκινώντας ως μια μικρή τοπική εταιρία του Έβρου έφτασε να γίνει γνωστή στους διεθνείς κύκλους της τεχνολογίας. Ακόμα και σήμερα η έδρα της εταιρίας παρά τη μεγάλη αναγνώριση και αποδοχή που απολαμβάνει, παραμένει στην Αλεξανδρούπολη και μάλιστα δαπανά το 25% των εσόδων της σε έρευνα και ανάπτυξη.... 

  1 Κρόκος Κοζάνης... 

  Από τη λίστα αυτή δε θα μπορούσε να λείπει ο κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης όπως αλλιώς λέγεται και συγκαταλέγεται στα πιο πολύτιμα μπαχαρικά των αρχαίων πολιτισμών για το χρώμα, το άρωμα, τις φαρμακευτικές αλλά και αφροδισιακές του ιδιότητες. Αναφορές για τον κρόκο υπάρχουν ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, στα Ομηρικά κείμενα, αλλά ακόμα και η Κλεοπάτρα το χρησιμοποιούσε στα καλλυντικά της.

   Η σπορά του κρόκου γίνεται κάθε καλοκαίρι και όταν φθάσει το φθινόπωρο αφαιρούνται προσεκτικά με το χέρι τα πολύτιμα στίγματα του λουλουδιού και ακολουθεί η διαδικασία αποξήρανσης για να δημιουργηθούν τα βαθυκόκκινα λεπτά νήματα. Για την Παρασκευή 100 γραμμαρίων κόκκινου κρόκου απαιτούνται 50,000 στίγματα. Ο κρόκος ή ελληνική ζαφορά (saffron) ανήκει στην καλύτερη ποιότητα σαφράν του κόσμου.... 

  Ελευθέριος Μαχαίρας

  Via
  Via

  Για ποιο λόγο μας κρύβουν το λεμόνι και την σόδα αφού αυτά είναι πολύ ισχυρά στην θεραπεία για τον καρκίνο;  Για ποιο λόγο μας κρύβουν το λεμόνι και την σόδα; Αυτά τα δύο συστατικά αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Μάθετε περισσότερα διαβάζοντας την πιο κάτω ανάρτηση. 


  ΑχτίδαΦωτός   ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΣΟΔΑ. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΑΣ ΤΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ???

   Λεμόνι και σόδα: Ο μαγικός συνδυασμός που σώζει ζωές και είναι 1000 φορές πιο ισχυρός από την χημειοθεραπεία!!! Για ποιο λόγο μας το κρύβουν;;;  Ο συνδυασμός του λεμονιού και η μαγειρική σόδα έχει 1000 φορές πιο ισχυρή επίδραση από τη χημειοθεραπεία!
  Γιατί το γεγονός αυτό φυλάσσεται ως μυστικό?
  Όντας γνωρίζουν τις ισχυρές ιδιότητες όπου το λεμόνι προσφέρει και είναι εντελώς αντίθετο προς το συμφέρον σε κάποιες παγκόσμιες οργανώσεις .
  Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο και να βοηθήσει ένα φίλο που το χρειάζεται!
  Λεμόνι και-σόδα-ο συνδυασμός-που σώζει ζωές   Πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει τις αντικαρκινικές ιδιότητες του λεμονιού. Το Λεμόνι παρέχει και άλλα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων την ισχυρή δύναμη στη θεραπεία κύστεων και όγκων.
  Τα Λεμόνια έχουν την δύναμη να θεραπεύσουν τον καρκίνο, δεδομένου ότι έχει δοκιμαστεί σε όλους τους τύπους καρκίνου. Προσθέτοντας μαγειρική σόδα το κάνει ακόμα πιο ισχυρό, γιατί η μαγειρική σόδα φέρνει pH σε κανονικό επίπεδο.
  Το λεμόνι έχει επίσης ισχυρή αντιμικροβιακή επίδραση στην αγωγή βακτηριακών και μυκητιακών λοιμώξεων. . ΕΙΝΑΙ αποτελεσματικό στην καταπολέμηση ΣΤΑ Εσωτερικά παράσιτα ΚΑΙ ΤΗΝ ρυθμίζει της αρτηριακή πίεσης ΤΟ Λεμόνι ΕΙΝΑΙ ευεργετικό νευρικό Σύστημα, καθώς και – αυτό είναι ένα ισχυρό αντικαταθλιπτικό, μείωση του στρες και κατευναστικό των νευρικών κρίσεων.
  Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φαρμάκων ισχυρίζεται ότι σε 20 εργαστηριακά πειράματα, που διεξάγονται από το 1970 μέχρι πρόσφατα, απέδειξε ότι:
  Το λεμόνι καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα σε 12 τύπους καρκίνου.
  Αποτρέπει την μετάσταση των καρκινικών κυττάρων και είναι 10 000 ισχυρότερο από φάρμακα όπως αδριαμυκίνη, χημειοθεραπεία και ναρκωτικά προϊόντα.
  Το πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο συνδυασμός του εκχυλίσματος λεμονιού και της μαγειρική σόδα καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα(μόνο), χωρίς να βλάπτουν τα υγιή κύτταρα και τους ιστούς.
  Τα πειράματα έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο θα πρέπει να πίνουν χυμό λεμονιού και ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Αυτή η θεραπεία δεν μπορεί να θεραπεύσει τις καταστροφικές παρενέργειες της χημειοθεραπείας.
  Ο καλύτερος τρόπος να βεβαιωθείτε ότι τα λεμόνια είναι βιολογικά, χωρίς χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, είναι να αυξηθεί αυτό το φρούτο στο δικό σας κήπο ή σε μια κατσαρόλα . Βιολογικά λεμόνια είναι 100 φορές πιο αποτελεσματικό από τα λεμόνια που καλλιεργούνται με χημικά λιπάσματα και αντιμετωπίζονται με χημικά.
  Συνταγή
   Προσθέστε ένα ή δύο κουταλιές της σούπας φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού σε μισό ποτήρι νερό. Στη συνέχεια θα πρέπει να ανακατεύετε σε λίγο την σόδα, μέχρι περίπου 1/8 του κουταλιού του γλυκού. Κρατήστε την προσθήκη λίγο κάθε φορά μέχρι το σφυρίγματος να επιβραδύνει.
  Υπάρχει επίσης και ένας άλλος συνδυασμός:. 1/2 λεμονιού και 1/2 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε 350 γρ νερού.
  diaforetiko.gr
   Πηγή: Aλλος Τρόπος Εκφρασης! Γεώργιος Βελλιανίτης
  Διαβάστε και το πιο κάτω:

   Μείωση του κινδύνου του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες

  Τα 8 είδη της ανθρώπινης νοημοσύνης: Εσείς σε ποιο ανήκετε;  Τι υποστηρίζει η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης;

  Ο εμπνευστής της θεωρίας αυτής, Howard Gardner, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει γενική νοημοσύνη, αλλά ένα άτομο μπορεί να είναι καλός σε κάτι ("ευφυής") χωρίς απαραίτητα να έχει υψηλό σκορ νοημοσύνης ή να είναι καλός και σε άλλα πράγματα. Αυτή η λεγόμενη "ανεξαρτησία" των προτεινόμενων νοημοσυνών του μοντέλου αυτού εναντιώνεται στην παραδοσιακή θεώρηση της γενικής νοημοσύνης (παράγοντα g), η οποία υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη είναι μία και αποτελείται από επιμέρους ικανότητες του νου που συσχετίζονται ισχυρά μεταξύ τους.
  Από την εκπαιδευτική συμβουλευτιή ψυχολόγο, Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλίδου. 

  Ποιες είναι οι νοημοσύνες, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία;
  • Γλωσσική Νοημοσύνη
  • Λογικο-μαθηματική Νοημοσύνη
  • Χωροταξική νοημοσύνη
  • Μουσική Νοημοσύνη
  • Σωματοκιναισθητική Νοημοσύνη
  • Διαπροσωπική Νοημοσύνη
  • Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη
  Σε κατοπινή επανέκδοση, προστέθηκαν η υπαρξιστικήνοημοσύνη, και η νατουραλιστική.

  Το γοητευτικό της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης είναι ότι ξεφεύγει από τις παραδοσιακές γνωστικές και ακαδημαϊκές πτυχές της νόησης και εκτείνεται και σε άλλους τομείς όπου κάποιος μπορεί να εκδηλώσει ικανότητες. Για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι κάποιος μπορεί να έχει υψηλή μουσική νοημοσύνη, κιναισθητική νοημοσύνη, κ.τ.λ. Επίσης, ένας από τους λόγους που είχε ιδιαίτερα υψηλή απήχηση, είναι ότι η ταξινόμηση του Gardner μοιάζει πολύ με το περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος (γλώσσα, μαθηματικά, μουσική, φυσική αγωγή, φυσική, κτλ). Οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν τη θεωρία αυτή γιατί δεν υποτιμούσε κανένα μάθημα του αναλυτικού τους προγράμματος, σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεώρηση της γενικής νοημοσύνης, που στοχεύει περισσότερο στην ανάλυση και περιγραφή της ευφυίας στα πιο "ακαδημαϊκά" μαθήματα (που αφορούν περισσότερο τις επιστήμες και όχι τις τέχνες, τις τεχνικές γνώσεις, τις σωματικές δεξιότητες και τις κοινωνικοσυναισθηματικές ικανότητες του ατόμου).

  Από την άλλη μεριά όμως, η θεωρία αυτή, ως θεωρία νοημοσύνης, συνάντησε δριμύτατες κριτικές σχετικά με την επιστημονική της εγκυρότητα. Παραθέτω με μπλε χρώμα την κριτική και με κόκκινο τα αντίθετα επιχειρήματα.

  - αυτά που ο Gardner αποκαλεί "νοημοσύνες" ουσιαστικά είναι ικανότητες- δεξιότητες και όχι νοημοσύνη. Άρα, ο θεωρητικός αυτός δεν επεκτείνει την έννοια της νοημοσύνης, αλλά την ακυρώνει, κάνοντάς την ταυτόσημη με την έννοια της ικανότητας γενικότερα και αποπροσανατολίζοντας από την αρχική της έννοια. Από την άλλη μεριά, η γενική νοημοσύνη είναι υπερβολικά στενή στον ορισμό των εφαρμογών της, ενώ θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει όλες τις πτυχές της νοητικής λειτουργίας και όχι μόνο εκείνες τις περιορισμένες που αξιολογούνται συνήθως και μέσα από τα αντίστοιχα τεστ νοημοσύνης.

  - δεν υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική υποστήριξη της θεωρίας, καθώς βασίζεται σε υποθέσεις. Τα πειράματα που ισχυρίζεται ο εμπνευστής της θεωρίας ότι την υποστήριξαν ποτέ δεν επεξηγήθηκαν ούτε δημοσιεύτηκαν με τη μορφή που ισχυρίστηκε ο Gardner. Ο Gardner όντως δε βάσισε σε δικές του πειραματικές διαδικασίες, αλλά μελέτησε άλλα δεδομένα, όπως για παράδειγμα στοιχεία από άτομα που παρουσίαζαν εγκεφαλικές βλάβες, για να υποστηρίξει ότι κάθε "νοημοσύνη" εδράζει σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου και, σε περίπτωση βλάβης, οι υπόλοιπες μπορεί να μείνουν ανεπηρέαστες.

  - πρόκειται για μια θεωρία "υπερβολικά βολική", που ταιριάζει υπερβολικά με το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων, πράγμα που εξηγεί το ότι έγινε τόσο δημοφιλής στους εκπαιδευτικούς. Όντως, οι εκπαιδευτικοί την υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς εξυπηρετεί την ολιστική εκπαίδευση που δεν στοχεύει μόνο στην παραγωγή μελλοντικών επιστημόνων αλλά και στην καλλιέργεια πολλών άλλων δεξιοτήτων- παρόλα αυτά, πολλές φορές η θεωρία εφαρμόστηκε παρερμηνευμένη και με λανθασμένα ερασιτεχνικά εργαλεία (π.χ. "τεστ πολλαπλών νοημοσυνων" που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο εσφαλμένο επιστημονικά)

  - υποστηρίζει την άποψη ότι "κάθε παιδί έχει μια μορφή ιδιοφυίας", πράγμα που σαφώς είναι άκυρο, καθώς υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν υψηλές ικανότητες σε κανέναν τομέα. Ο παραδοσιακός ορισμός της γενικής νοημοσύνης και ο τρόπος με τον οποίο καταμετράται αυτή, όντως αδικεί πολλές ομάδες ατόμων (π.χ. με μαθησιακές δυσκολίες, με άλλα ταλέντα που δεν αξιολογούνται από τα συγκεκριμένα τεστ, με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, με δημιουργική και όχι συγκλίνουσα σκέψη, κτλ)- αυτό όμως δε σημαίνει ότι κάποιος με χαμηλή γενική νοημοσύνη θα έχει απαραίτητα υψηλή επίδοση σε κάποια άλλη από τις νοημοσύνες του μοντέλου του Gardner!

  - τα χαρακτηριστικά ορισμένων νοημοσυνών δεν είναι παρά στοιχεία προσωπικότητας. Η κριτική αυτή αφορά και τη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης. Μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί σαφές αν η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι εντελώς ανεξάρτητες από τον τύπο προσωπικότητας και αν πρόκειται πραγματικά για νοημοσύνη. Επίσης, οι δύο αυτές "νοημοσύνες" φαίνεται να συμπίπτουν, καθώς είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν (πράγμα που έχει αποδειχτεί και από παραγοντικές αναλύσεις).

  Όπως έχουμε ξαναδεί, το πεδίο της νοημοσύνης προσφέρεται για αμέτρητα debate, με ανταλλαγή πολλών επιχειρημάτων και χρήση πολλών ερευνητικών δεδομένων. Ίσως να έχουμε μια νοημοσύνη που ο καθένας να τη διοχετεύει σε διαφορετικό τομέα, ανάλογα με τις εγγενείς κλίσεις ή με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Ίσως να δόθηκε υπερβολική έμφαση στις ακαδημαϊκές εκφράσεις της νοημοσύνης και να παραμελήθηκαν οι εφαρμογές της σε άλλους τομείς, όπως τις τέχνες, τον αθλητισμό, την επικοινωνία, την αυτογνωσία, κτλ. Ωστόσο, οφείλουμε να μην ασπαζόμαστε άκριτα μια θεωρία, να λαμβάνουμε υπόψην τα αποδεικτικά στοιχεία ή την απουσία αυτών και να κρατάμε τα θετικά και πειστικά επιχειρήματα της καθεμιάς.

  Για τους αγγλομαθείς, εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα από γνωστούς θεωρητικούς του χώρου και την κριτική που έχουν ασκήσει στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης.
  via 

  Διαβάστε επίσης, τα πιο κάτω:

  1. Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; 
  2. Κάνε το τεστ- βρες τη δική σου (Emotional Intelligence) 
  3. Tι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς την αποκτούμε;
  4. Συναισθηματική νοημοσύνη: Tα χαρακτηριστικά όσων έχουν    υψηλό EQ 

  Αχτίδα Φωτός

  Tι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς μπορείς να την αυξήσεις  Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ); Ο όρος ακούγεται συχνά γύρω μας και πολλοί πιστεύουν ότι είναι ακόμα πιο σημαντική από τον δείκτη νοημοσύνης (IQ) όσον αφορά στο πόσο επιτυχημένος μπορεί να γίνει κανείς στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.
  Γράφει η Μαρία Μεραμβελιωτάκη-Simon MSc
  Σύμβουλος Ψυχολόγος (www.happymind.gr )


  Προκειμένου να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Συναισθηματική Νοημοσύνη, θα περιγράψουμε σύντομα τις πέντε βασικές κατηγορίες που την περιγράφουν:
  1. Η πρώτη από αυτές είναι η αυτεπίγνωση. Η αυτεπίγνωση μπορεί να πάρει τρείς εκδοχές: Α) Την συναισθηματική επίγνωση. Η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του καθώς τα βιώνει, είναι ένα από τα κλειδιά της συναισθηματικής νοημοσύνης γιατί το πρώτο βήμα για να ρυθμίσουμε τα συναισθήματα μας είναι φυσικά να τ’αναγνωρίσουμε. Β) Την αντικειμενική αυτο-αξιολόγηση. Το να γνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία και τις αδυναμίες μας και να είμαστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική κριτική είναι ένα από τα κλειδιά της προσωπικής μας βελτίωσης. Γ) Την αυτοπεποίθηση, δηλαδή τη σιγουριά για την αξία μας και τις συνατότητες μας.
  2. Η αυτορρύθμιση. Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουμε και ρυθμίζουμε συναισθήματα όπως το άγχος, ο φόβος, ή ο θυμός έτσι ώστε να μην παρεμβαίνουν στην επιτέλεση των πραγμάτων που έχουμε να κάνουμε. Περιλαμβάνει: α) τον αυτοέλεγχο, το πώς δηλαδή διαχειριζόμαστε διάφορες παρορμήσεις, β) την αξιοπιστία, την ικανότητα μας δηλαδή να διατηρούμε αρχές τιμιότητας και ακεραιότητας, γ) την ευσυνειδησία ή αλλιώς την ανάληψη ευθύνης για την επίδοση μας, δ) την προσαρμοστικότητα, δηλαδή το πόσο ευέλικτα διαχειριζόμαστε την αλλαγή και ε) την καινοτομία (το πόσο ανοιχτοί είμαστε σε νέες ιδέες).
  3. Η κινητοποίηση/κίνητρο, η ικανότητα δηλαδή κάποιου να παραμένει αισιόδοξος και να συνεχίζει την προσπάθεια παρά τα όποια εμπόδια ή δυσκολίες. Αναλυτικά, η κινητοποίηση απαρτίζεται από: α) το κίνητρο της επίτευξης, μίας δηλαδή εσωτερικής ώθησης που μας οδηγεί να βελτιωνόμαστε διαρκώς, β) τη δέσμευσή μαςστους στόχους μίας ομάδας ή οργανισμού, γ) την πρωτοβουλία να αναλαμβάνουμε δράση και να αδράττουμε ευκαιρίες δ) την αισιοδοξία, δηλαδή την επιμονή μας να επιδιώκουμε τους στόχους μας παρά τις δυσκολίες.
  4. Η ενσυναίσθηση, ή με άλλα λόγια η ικανότητα μας να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων. Οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτή την ιδιότητα α) είναι προσανατολισμένοι στην παροχή υπηρεσιών, προσδοκούν και αναγνωρίζουν τις ανάγκες των άλλων, β) βοηθούν στην εξέλιξη των άλλων ενισχύοντας τις ικανότητες τους, γ) αξιοποιούν την διαφορετικότητα των άλλων, δ) αναγνωρίζουν τις αρχές και τη δυναμική της ομάδας τους, δ)έχουν κατανόηση στις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων.
  5. Οι κοινωνικές δεξιότητες, είναι εκείνες που μας βοηθούν να συνάπτουμε και να διατηρούμε θετικές σχέσεις. Κοινωνικές δεξιότητες είναι α) η ικανότητα για επιρροή, β) η αποτελεσματική επικοινωνία, γ) η ηγεσία που εμπνέει και καθοδηγεί, δ) η σωστή διαχείριση κρίσεων, ε) η ικανότητα να τρέφουμε σχέσεις, ζ) η συνεργατικότητα και τέλος η ομαδικότητα.
  Όπως είδαμε λοιπόν, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ευρεία έννοια η οποία εμπεριέχει ένα σημαντικό αριθμό στοιχείων που την απαρτίζουν. Το να ενισχύσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη σημαίνει να δυναμώσουμε όλες αυτές τις δεξιότητες που αναφέρθηκαν για το καλό της προσωπικής ή επαγγελματικής μας ζωής.

  Για να ενισχύσεις τη συναισθηματική σου νοημοσύνη,
  1. Καλλιέργησε την επίγνωση των συναισθημάτων σου. Ρώτα τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια της μέρας «Τι νιώθω τώρα;». Εάν επαναλαμβάνεις αυτή την ερώτηση για ένα χρονικό διάστημα (π.χ μια εμβομάδα) θα διαπιστώσεις ότι θα είσαι θέση να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα σου ευκολότερα.
  2. Απέφυγε να κρίνεις ή να διακόπτεις τα συναισθήματα σου πριν έχεις καν την ευκαιρία να τα μελετήσεις. Συνήθως, τα συναισθήματα ακολουθούν την πορεία της καμπύλης, από ανεπαίσθητα, γίνονται έντονα και μετά ξανά υποχωρούν. Δεν υπάρχει λόγος να τα διακόπτεις. Αντίθετα, προσπάθησε να συνδεθείς μαζί τους, να τα αποδεχτείς και να νιώσεις άνετα με αυτά.
  3. Μάθε να ελέγχεις το στρές σου. Όταν είμαστε πλημμυρισμένοι με στρες, δεν μπορούμε να σκεφτούμε αντικειμενικά και ίσως πάρουμε λάθος αποφάσεις. Για να διαχειριστείς το στρές αντικειμενικά, αρχικά αναγνώρισε πότε είσαι αγχωμένος/η καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αντιδράς/συμπεριφέρεσαι σε αυτήν την περίπτωση. Ύστερα προσπάθησε να σκεφτείς τι θα μπορούσε να σε βοηθήσει, τι θα είχε χαλαρωτική επίδραση για σένα.
  4. Άκου το σώμα σου. Η φυσική σου κατάσταση μπορεί να σου δώσει πληροφορίες για τον τρόπο που νιώθεις. Αυτή η ανακατωσούρα στο στομάχι μπορεί να είναι σημάδι ότι έχεις αγχωθεί ή οι σφιγμένοι μύες σου, ένδειξη ότι έχεις θυμώσει.
  5. Δοκίμασε να δείς τις δυσκολίες σου με χιούμορ. Όπως είδαμε, η αισιοδοξία και το πόσο καλά ανταποκρινόμαστε στις δυσκολίες είναι δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης. Το χιούμορ μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις πιο χαλαρός κι όταν χαλαρώνουμε , η ικανότητα μας για δημιουργική σκέψη και λύσεις αυξάνεται.
  6. Λύσε τις διαμάχες σου με θετικό τρόπο. Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες στις σχέσεις. Το να ξέρεις όμως πώς να διαχειριστείς τις διαφωνίες αυτές πριν πάρουν αρνητικές διαστάσεις, είναι μια δεξιότητα που μπορείς να καλλιεργήσεις. Όταν έχεις μια διαφωνία, προσπάθησε να μείνεις επικεντρωμένος στο παρόν. Με το να θυμάσαι τις παλιές πληγές, απομακρύνεσαι από την επίλυση του προβλήματος. Αντίθετα, δοκίμασε να συγχωρέσεις και να «διαλέγεις τους καυγάδες σου». Σκέψου, με άλλα λόγια, για ποιό πράγμα αξίζει να μαλώσεις και για ποιό όχι.
  7. Το να κοιτάς μέσα σου, είναι το πρώτο βήμα για να αναγνωρίσεις και να ρυθμίσεις τα συναισθήματα σου. Έρχεται όμως και η στιγμή να σταματήσεις να κοιτάς μέσα σου και να προσανατολιστείς στον εξωτερικό κόσμο. Η ισορροπία ανάμεσα στο μέσα και το έξω καθώς και η ικανότητα να απολαμβάνουμε τις στιγμές και να είμαστε παρόντες στον εξωτερικό κόσμο είναι κι αυτά κομμάτια της συναισθηματικής νοημοσύνης.


  via

  Διαβάστε και τα πιο κάτω:

  Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Κάνε το τεστ- βρες τη δική σου (Emotional Intelligence)

  Tι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς την αποκτούμε;


  Συναισθηματική νοημοσύνη: Tα χαρακτηριστικά όσων έχουν υψηλό EQ

  Συναισθηματική νοημοσύνη: Tα χαρακτηριστικά όσων έχουν υψηλό EQ  Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς επηρεάζει την αυτοεκτίμησή σου
  Γράφει η εκπαιδευτική συμβουλευτική ψυχολόγος Δρ. Καλλιόπη Εμμανουηλίδου
  Μέχρι πριν από μερικά χρόνια οι επιστήμονες έδιναν μεγαλύτερη σημασία στη γνωστική πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δηλαδή η επιστημονική προσοχή είχε στραφεί περισσότερο στη νοημοσύνη, την αντίληψη, τη μνήμη και τις επιδόσεις του ανθρώ­που σε τομείς όπως ήταν η εκπαίδευση. Ωστόσο σύντομα έγινε κατανοητό ότι δεν αρκεί να είναι κανείς ευφυής υπό αυτό το πρί­σμα για να είναι ευτυχισμένος αλλά και επιτυχημένος στη ζωή του. Χρειάζονται κι άλλες δεξιότητες που θα βοηθήσουν κάποιον να πε- τύχει: υψηλά κίνητρα, προσαρμοστικότητα, διαλλακτικότητα, επι­μονή, υπομονή, πίστη στον εαυτό του κτλ. Έτσι προέκυψε η ανάγκη να αναγνωριστεί ένας νέος τομέας ικανοτήτων που αποδόθηκε από κάποιους ειδικούς με τον όρο «συναισθηματική νοημοσύνη».
  Συναισθηματική νοημοσύνη, λοιπόν, είναι ένας όρος που έχει προταθεί από τους ειδικούς επιστήμονες τις τελευταίες δε­καετίες για να περιγράψει ένα σύνολο δεξιοτήτων. Αυτές αφο­ρούν ένα συνονθύλευμα από διαπροσωπικά και ενδοπροσωπι- κά χαρακτηριστικά που μπορεί να διαθέτει κανείς.
  Ποια είναι τα γνωρίσματα ενός ατόμου με υψηλή συναισθη­ματική νοημοσύνη; Σύμφωνα με τον Γκόλμαν, ο συναισθημα­τικά ευφυής άνθρωπος διαθέτει τέσσερα βασικά στοιχεία: την αυτεπίγνωση, την αυτοδιαχείριση, την κοινωνική επίγνωση και τη διαχείριση των σχέσεων. Συγκεκριμένα, ο συναισθηματικά ευφυής άνθρωπος:
  Αναγνωρίζει με ευστοχία τα συναισθήματά του την ώρα που δημιουργούνται.
  • Ελέγχει τα συναισθήματά του με τρόπο που να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή του.
  • Μπορεί να βρει κίνητρα για τον εαυτό του και να προση­λώσει την προσοχή του σε συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους επιχειρεί να πετύχει μέσα από αυτοκυριαρχία και δημιουργικότητα.
  • Αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων και διαθέτει την ικανότητα της ενσυναίσθησης, του να μπορεί δηλαδή να μπει στη θέση του άλλου.
  • Διαχειρίζεται τις σχέσεις του με τρόπο αποτελεσματικό, αφού μπορεί να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των άλλων και να κατανοήσει καταστάσεις από την οπτική γωνία και άλλων πέραν του εαυτού του.
  Άλλοι επιστήμονες (Mayer, Salovey, Caruso) έχουν υποστη­ρίξει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά τέσσερις τύπους
  ικανοτήτων:
  • Αντίληψη συναισθημάτων: αφορά την ικανότητα να εντο­πίζει κανείς και να αποκωδικοποιεί συναισθήματα που αντι­λαμβάνεται σε πρόσωπα, εικόνες, φωνές και άλλα στοιχεία, όπως και το να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα.
  Χρήση συναισθημάτων: είναι η ικανότητα να συνδυάζει κανείς διάφορες γνωστικές ικανότητες (π.χ. λογική σκέ­ψη, επίλυση προβλημάτων κτλ.) με τα συναισθήματα. Το άτομο με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να διαχειριστεί τη διάθεσή του για να έχει το βέλτιστο αποτέ­λεσμα σε αυτό που κάνει.
  • Κατανόηση συναισθημάτων: είναι η ικανότητα κάποιου να καταλαβαίνει τη γλώσσα των συναισθημάτων και τις ανε­παίσθητες διαφοροποιήσεις μεταξύ συναισθηματικών κα­ταστάσεων.
  • Διαχείριση συναισθημάτων: έτσι περιγράφεται η ικανότητα να μπορεί κανείς να διαχειρίζεται τα συναισθήματα και στον εαυτό του και στους άλλους. Ο συναισθηματικά ευφυής άν­θρωπος μπορεί να καταπιαστεί ακόμα και με αρνητικά συ­ναισθήματα και να καταφέρει να τα χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο που εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων του.
  Άλλοι πάλι έχουν χαρακτηρίσει τη συναισθηματική νοημο­σύνη ως ένα σύνολο από γνωρίσματα της προσωπικότητας σε ό,τι αφορά τον τρόπο που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται τις συναισθηματικές του ικανότητες. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι έμφυτη ικανότητα και επο­μένως προκύπτουν ερωτηματικά για το κατά πόσο επιδέχεται βελτίωση.
  Πώς συνδέεται η συναισθηματική νοημοσύνη με την αυτοε­κτίμηση; Η υγιής αυτοεκτίμηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ικανότητες που περιλαμβάνει η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
  • Ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να μιλήσει μπροστά σε κοινό, επειδή έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και φοβάται ότι δεν θα τα πάει καλά, θα τα χάσει, θα κάνει λάθη, θα μπερ­δευτεί. Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης τουθα τον βοηθήσει να υπερκεράσει το έντονο άγχος και να σκεφτεί λογικά (ττ.χ. «ακόμα και να μπερδευτώ, ανθρώπινο είναι!») και να ρυθμίσει τον φόβο του αποτελεσματικά (π.χ. παίρνοντας βαθιές αναπνοές και κρατώντας μια ψύχραιμη στάση).
  Μια γυναίκα που δεν έχει μάθει να αναγνωρίζει και να εξωτερικεύει τα συναισθήματά της τα κρατάει μέσα της και γίνε­ται παθητικός δέκτης βίας. Η δυσκολία της να εκφράσει θυ­μό και διαμαρτυρία συμβάλλει στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, καθώς την εμποδίζει να εκφραστεί και άρα να αντιδράσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Έτσι η δυσκολία συναι­σθηματικής έκφρασης την «μπλοκάρει» και παρατείνει την παθητική της στάση.
  Ένας μαθητής με χαμηλή αυτοεκτίμηση φοβάται να σηκώ­σει το χέρι του στην τάξη, ακόμα και όταν ξέρει καλά την απάντηση. Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των άλλων, ότι δηλαδή ακόμα και αν κάνει λάθος δεν θα τον απορρίψουν και δεν θα του δώσουν όση σημασία νομίζει ο ίδιος. Με τη βελτίωση της συναισθηματικής του νοημο­σύνης θα μπορέσει να καταλάβει καλύτερα ότι οι άλλοι τον βλέπουν με συμπάθεια και ότι μπορεί ακόμα και να επικρο­τήσουν τη συμμετοχή του στο μάθημα και όχι να την κοροϊ­δέψουν.
  Ένας άνθρωπος που έχει άσχημη διάθεση και δεν ξέρει τι του φταίει οδηγεί απρόσεχτα, κάνει λάθη στη δουλειά του και έρχεται σε συγκρούσεις με τους συναδέλφους του. Αυ­τές οι συμπεριφορές τον κάνουν να νιώθει άσχημα με τον εαυτό του. Αν βελτιώσει τη συναισθηματική του νοημοσύ­νη, θα μάθει να εντοπίζει πιο σωστά την προέλευση της κα­κής του διάθεσης (π.χ. να καταλάβει ότι η άσχημη διάθεσή του προέρχεται από το ότι θυμήθηκε έναν καβγά που είχε κάποτε με τον πατέρα του και ένιωσε ενοχές γι'αυτήν τη σύ­γκρουση) και να επεξεργαστεί το συναίσθημα αυτό (π.χ. να μιλήσει σε κάποιον, προκειμένου να ανακουφιστεί από τις ενοχές), για να μην επηρεάζονται οι επιδόσεις του από την κακή του διάθεση.
  Απόσπασμα από το σύγγραμμα της Δρ. Εμμανουηλίδου "Γυρίζω σελίδα στη χαμηλή αυτοεκτίμηση". Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Μεταίχμιο για την ευγενική παραχώρηση του υλικού.  
  via 


  Διαβάστε και τα πιο κάτω:

  Tι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς την αποκτούμε;
  Απαντά η ψυχολόγος Μαριάννα Μιχαλάκη,
  «Συναισθηματική νοημοσύνη» ή αλλιώς «συναισθηματική επίγνωση» ονομάζεται η ικανότητα που έχει το άτομο:
  να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του (ποιο συναίσθημα βιώνει και πότε;)
  να αιτιολογεί τα συναισθήματά του (γιατί βιώνει τα συγκεκριμένα συναισθήματα και κάτω από ποιες συνθήκες εκδηλώνονται;)
  να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων
  να αναγνωρίζει και να κατανοεί την εκδήλωση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων
  Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πολλοί από εμάς θεωρούν ότι τα συναισθήματα λειτουργούν ανταγωνιστικά και εις βάρος της λογικής. Η εκδήλωση και η έκφραση των συναισθημάτων θεωρείται συνώνυμη της «αδυναμίας» και της έλλειψης αυτοπεποίθησης. Αντιθέτως, η επικράτηση της λογικής και ο έλεγχος των συναισθημάτων επικροτείται και ενθαρρύνεται ως ένδειξη ατόμου με υψηλή αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Αυτή η νοοτροπία έχει επηρεάσει βαθιά τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα: κοινωνικό, επαγγελματικό και διαπροσωπικό.
  Ωστόσο, αν παρατηρήσουμε στον περίγυρό μας, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι διαθέτουν παρά πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης και απίστευτες γνώσεις δυσκολεύονται, όμως, τόσο στην κοινωνική όσο και στην προσωπική τους ζωή. Αντιθέτως, περιπτώσεις ανθρώπων με «κοινό νου», τα καταφέρνουν καλύτερα ειδικά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
  Αυτό το γεγονός αποδεικνύει τη σημασία της συναισθηματικής σταθερότητας. Όταν το μυαλό και η καρδιά βρίσκονται σε αρμονία, η πρόοδος του ατόμου είναι αναμενόμενη. Οι άνθρωποι είμαστε το σύνολο των συναισθημάτων μας, του μυαλού μας και του σώματός μας. Η αρμονική ανάπτυξη όλων των κομματιών είναι εξίσου σημαντική για όλους μας, πόσο μάλλον για τα παιδιά.
  Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι έξυπνα δεν είναι μόνο τα παιδιά που διαπρέπουν στα μαθήματα και εντυπωσιάζουν με τις σχολικές τους επιδόσεις και γνώσεις. Έξυπνα είναι και τα παιδιά που διαθέτουν αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα καθώς και την ικανότητα να κατανοούν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των άλλων. Διαθέτουν με άλλα λόγια υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.
  Ποιος είναι ο ρόλος του γονιού στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού;
  Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ικανότητα η οποία μπορεί να αναπτυχθεί στο παιδί από τα πρώτα χρόνια της ζωής του όπου ξεκινάει να διαμορφώνει την προσωπικότητά του, και δημιουργούνται οι βάσεις για τη μελλοντική του πορεία. Συνεπώς, ο ρόλος των γονιών είναι σημαντικός και καθοριστικός.
  Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
  • Να συζητούν μαζί του: Ο παιδικός ψυχισμός είναι πολύ ευαίσθητος και μπορεί να πληγωθεί από κάποιο γεγονός, που οι γονείς μπορεί να το θεωρήσουν περαστικό ή ανώδυνο. Είναι σημαντικό να το ενθαρρύνουν να συζητάει μαζί τους για το πώς αισθάνεται και να του μιλούν και οι ίδιοι για τα δικά τους συναισθήματα.
  • Να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του: Συχνά, επειδή το παιδί δεν είναι σε θέση να εκφράσει με λόγια τα προβλήματά του, εμφανίζει σωματικά συμπτώματα όπως δυσκολίες στον ύπνο και τη διατροφή και νυχτερινή ενούρηση, δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους του στο σχολείο, επιθετική συμπεριφορά ή παραβατικές συμπεριφορές όπως η κλοπή. Πίσω από αυτές τις συμπεριφορές είναι πιθανό να κρύβεται η ανάγκη του για περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Κάθε φορά που οι γονείς βοηθούν το παιδί τους να κατανοήσει και σταδιακά να ελέγξει τα αρνητικά συναισθήματα που το κατακλύζουν, όπως θυμός, οργή, άγχος, αναπτύσσουν τη συναισθηματική του νοημοσύνη.
  • Να το αφήνουν να κάνει λάθη: Ακόμα και σε περίπτωση που το παιδί αποτύχει σε κάτι, καλό είναι οι γονείς να αναγνωρίζουν την προσπάθειά του και να το ενισχύουν λέγοντάς του πως αν επιμείνει λίγο περισσότερο, την επόμενη φορά θα τα καταφέρει καλύτερα. Ωστόσο, είναι σημαντικό πρώτα οι γονείς να συμφιλιωθούν με τις ενδεχόμενες αποτυχίες του παιδιού τους και να τις αντιμετωπίζουν ως κάτι φυσικό και ανθρώπινο. Μόνο έτσι θα το βοηθήσουν να αποκτήσει περισσότερο θάρρος και να παίρνει πρωτοβουλίες, χωρίς να αγχώνεται υπερβολικά για το αποτέλεσμα.
  • Να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του: Το παιδί έχει ανάγκη την αγάπη και την αποδοχή από τους γονείς του. Χρειάζεται την προτροπή αλλά και τον έπαινο, το «μπράβο» για να προχωρήσει. Με αυτό τον τρόπο τους δείχνουν την αγάπη, την εκτίμηση και την προσοχή τους και το βοηθούν να πιστέψει στις δυνάμεις του.
  Ενισχύοντας και καλλιεργώντας τη συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού, το βοηθάμε να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα, να είναι κοινωνικό και να συνεργάζεται ομαλά τόσο με παιδιά όσο και με ενήλικες με απώτερο στόχο να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο και να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ζωής.
  Via


  Διαβάστε και τα πιο κάτω:
  Συναισθηματική νοημοσύνη: Tα χαρακτηριστικά όσων έχουν υψηλό EQ

Συνολικες προβολες σελιδας

Mualaf

Flag Counter