................................................................................................................................................................................. Το Παραδειγμα τῆς μῦγας ( Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης ) - Αχτίδα Φωτός

Το Παραδειγμα τῆς μῦγας ( Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης )

Flexslider

"
"

Translator

» » » » » Το Παραδειγμα τῆς μῦγας ( Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης )

«Τί θησαυρὸ ἔχομε στὴν προσευχή. Μὲ τὴν προσευχὴ μποροῦμε νὰ λάβωμε ὅλα τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ νὰ κατανικῶμε κάθε πειρασμό, νὰ ξεπεράσωμε κάθε δοκιμασία καὶ θλίψη.
«Μάτουσκα, κοίταξε πῶς παλεύει αὐτὴ ἡ φτωχὴ μύγα! Ἐδῶ κοίτα, να την! Ὁ ἄνεμος τὴν πῆρε καὶ τὴν κτύπησε τὴν καημένη πάνω στὸ πλοίο, την ἔριξε στὸ πάτωμα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σηκωθή, αλλά δὲν χάνει την ἐλπίδα της, μάχεται με τον άνεμο.


Αὐτὸς τὴν σπρώχνει πρὸς τὰ πίσω, ἀλλὰ ἐκείνη πάλι προχωρεῖ σιγά-σιγὰ πρὸς τὰ ἐμπρός. Τί ἔξυπνο! Ἔτσι ἀκριβῶς μάχεται καὶ ὁ ἐχθρὸς - ὁ διάβολος- τὴν ψυχή. Τὴν πετᾶ σὰν ἀνεμοστρόβιλος μακριὰ ἀπ’ τὸ μονοπάτι τῆς σωτηρίας, πάνω στὸ ὁποῖο κινεῖται, ἀλλ’ αὐτὴ ἀντιμάχεται καὶ δὲν ὑποχωρεῖ. Αυτὴ ἡ μύγα μᾶς δίνει ἕνα μάθημα» … ««Πόσο θαυμαστὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς στὴν δημιουργία Του! Κοίταξε αὐτὸν τὸν ἥλιο! Τί σπάνια ὀμορφιά! Κι ἂν τὰ δημιουργήματά Του εἶναι τόσο μεγαλόπρεπα, φαντάσου πόσο πιὸ μεγαλόπρεπος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός!»


 Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης

via via
 Αχτίδα Φωτός

Share

You may also like

Δεν υπάρχουν σχόλια

Leave a Reply

Συνολικες προβολες σελιδας

Mualaf

Flag Counter